Ångerrätt vid köp på internet

Som konsument (privatperson) har du 14 dagars ångerrätt från dess att du mottagit din beställning på köp gjorda via distans. Ångerrätten regleras i Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Det finns undantag där ångerrätten inte gäller (Kap 2, 11 §) och detta innefattar bland annat:

En vara som har tillverkats enligt kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel

En vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gammal (t.ex. förbrukningsprodukter).

Produkter med bruten försegling som inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl.

En förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat datorprogram/spel och förseglingen har brutits.


För att nyttja din ångerrätt behöver du meddela oss att du ångrar dig inom 14 dagar från att du mottagit din beställning. Detta skall göras till kansli@ungpirat.se. Adressen var du ska skicka returen framgår som svar på mejl, då den kan variera beroende på typ av vara. Du står själv för returfrakten och ansvarar för att produkten är väl paketerad och når oss oskadad.

Reklamationsrätt

Som konsument (privatperson) har du 3 år reklamationsrätt. För produkter utanför presumtionstiden (6 månader) men inom reklamationsrätten (3 år) ligger bevisbördan för att påvisa ursprungligt fel på konsumenten.

En reklamation kan nekas om produkten konstateras som felfri eller om felet inte bedöms som ursprungligt, till exempel om felet är orsakat av yttre åverkan, handhavandefel eller annan felaktig hantering.

Du betalar initialt själv frakten för att skicka in den felaktiga varan. Om reklamationen godkännes så återbetalar vi fraktkostnaden (spara kvittot). I annat fall står du själv för fraktkostnaden till oss och eventuell fraktkostnad om du vill ha tillbaka den felaktiga varan.

Tänk på att ett funktionsfel skall reklameras inom skälig tid från det att du upptäckt felet. Du måste även kunna styrka ditt köp vid en reklamation.


För att nyttja reklamationsrätten behöver du kontakta oss och beskriva felet och vilken vara det gäller. Detta skall göras till kansli@ungpirat.se. Adressen var du ska skicka returen framgår som svar på mejl, då den kan variera beroende på typ av vara. Du ansvarar för att produkten är väl paketerad och når oss utan några fraktrelaterade skador.